top of page
afsafasfsagsagas-e1539440006150.png

U864

Kvikksølv ubåten ved fedje

Kvikksølv ubåten

For over 70 år siden under andre verdens krig sank den tyske ubåten U-864  etter en tre timers lang kamp mot den britiske ubåten HMS Venturer. U-864, som bar med seg over 60 tonn med kvikksølv forsvant så ned i dypet, utenfor fedje på vestland.  Her lå den urørt i nesten 60 år før den ble oppdaget av den Norske marinen. Helt siden denne gang har vi vært pådriver for heving.

Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene og kan gi kroniske giftvirkninger, selv i meget små konsentrasjoner. Spesielt farlig er metylkvikksølv, det har vist seg at mikroorganismer i bunnslam kan overføre metallisk kvikksølv til metylkvikksølv som blir tatt opp av planteorganismer og dyreorganismer. Dette ender da opp i kretsløpet og til slutt i oss mennesker, det var dette som var årsaken til Minamata-katastrofen i Japan, der 43 mennesker døde og hundrevis fikk alvorlige misdannelser.

Vi har ingen garanti for at kvikksølvet ikke lekker ut og skulle dette være tilfelle ville det være en av de største miljøkrisene på Norsk sokkel i nyere tider.

Heving er eneste løsning

Tildekking er ulovlig

Tildekking er ulovlig, og bryter blant annet med Vanndirektivet om krav om forbedring av vannmiljøet, kvikksølvforordningen EU 857/2017 om deponering av kvikksølvholdig avfall. i tillegg til OSPAR-konvensjonen der det er krav til medlemslandene om opprydding av forurensing, og ikke minst Minamatakonvensjonen om kvikksølv.

 

Det er direkte ulovlig og farlig å deponere 67 tonn kvikksølv i saltvann. Defor må U-864 og løse flasker heves. Bare å ta ut kvikksølvet fra lastekjølen er komplisert, tidkrevende og risikabelt mht. utlekking, og dermed ikke aktuelt som miljøtiltak for U-864. Det befinner seg ammunisjon, hydraulikkolje, trykkluftflasker og sannsynligvis Uranoksyd i lasten. Det kan også være lagret mer kvikksølv inni ubåten. Alt farlig innhold vil komme opp ved en heving, og det er best for miljøet i det lange løp.

Ønsker du å støtte vårt arbeid for miljøet?

Bli medlem

Send sms
"Miljø"
til 2030

Årsmedlemskap  200,-   via telefonregning.
Eller fyll ut skjema her for å bruke Vipps eller kort.

bottom of page