top of page
Bilde av vraket av U-864, en tysk ubåt fra andre verdenskrig, som ligger på havbunnen utenfor kysten av Norge. Ubåten, som fraktet store mengder kvikksølv, utgjør en potensiell miljøskandale på grunn av risikoen for kvikksølvforurensning i havet, noe som kan skade marine økosystemer og menneskers helse.

U864

Kvikksølv ubåten ved fedje

Kvikksølv ubåten

For over 70 år siden under andre verdens krig sank den tyske ubåten U-864  etter en tre timers lang kamp mot den britiske ubåten HMS Venturer. U-864, som bar med seg over 60 tonn med kvikksølv forsvant så ned i dypet, utenfor fedje på vestland.  Her lå den urørt i nesten 60 år før den ble oppdaget av den Norske marinen. Helt siden denne gang har vi vært pådriver for heving.

Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene og kan gi kroniske giftvirkninger, selv i meget små konsentrasjoner. Spesielt farlig er metylkvikksølv, det har vist seg at mikroorganismer i bunnslam kan overføre metallisk kvikksølv til metylkvikksølv som blir tatt opp av planteorganismer og dyreorganismer. Dette ender da opp i kretsløpet og til slutt i oss mennesker, det var dette som var årsaken til Minamata-katastrofen i Japan, der 43 mennesker døde og hundrevis fikk alvorlige misdannelser.

Vi har ingen garanti for at kvikksølvet ikke lekker ut og skulle dette være tilfelle ville det være en av de største miljøkrisene på Norsk sokkel i nyere tider.

Bilde av hevningen av U-864, en tysk ubåt fra andre verdenskrig, fra havbunnen utenfor kysten av Norge. Denne hevningen anses som den eneste løsningen for å hindre potensiell miljøkatastrofe på grunn av ubåtens last av kvikksølv. Handlingen illustrerer innsatsen for å beskytte marine økosystemer og menneskers helse fra forurensning.

Heving er eneste løsning

Tildekking er ulovlig

Tildekking er ulovlig, og bryter blant annet med Vanndirektivet om krav om forbedring av vannmiljøet, kvikksølvforordningen EU 857/2017 om deponering av kvikksølvholdig avfall. i tillegg til OSPAR-konvensjonen der det er krav til medlemslandene om opprydding av forurensing, og ikke minst Minamatakonvensjonen om kvikksølv.

 

Det er direkte ulovlig og farlig å deponere 67 tonn kvikksølv i saltvann. Defor må U-864 og løse flasker heves. Bare å ta ut kvikksølvet fra lastekjølen er komplisert, tidkrevende og risikabelt mht. utlekking, og dermed ikke aktuelt som miljøtiltak for U-864. Det befinner seg ammunisjon, hydraulikkolje, trykkluftflasker og sannsynligvis Uranoksyd i lasten. Det kan også være lagret mer kvikksølv inni ubåten. Alt farlig innhold vil komme opp ved en heving, og det er best for miljøet i det lange løp.

ok1.png

Hva kan du gjøre?

Du hjelper oss aller mest ved å bli medlem.
 

Desto flere vi er, jo mer kan vi gjøre for å passe på havet, naturen, dyr og mennesker. Et medlem hjelper oss mye mer enn direkte pengestøtte. Det koster 200 kroner å være medlem første året, 380 kroner fra år to.

Det utgjør en stor forskjell for oss.
Vi har også gjort det enkelt for deg.

Bli medlem  i Miljøvernforbundet.

Send sms


MILJØ   til   2030
 

Du kan også

Engasjere deg i saken

Det å informere andre, opplyse om problemer å aktivt engasjere og delta i løsninger er noe av det beste man kan gjøre i enhver miljøsak

Støtte oss med donasjon

96748

nmf-logo.png
nmf-consio-logo.png
bottom of page